Ledige lokaler


Gjerdrum Eiendom AS har noen ledige lokaler i Asker.


Vennligst kontakt vår megler i Krogsveen Næring ved partner Bjørn Sørum på 907 56 674/67 52 95 81 eller Arne Junker Østensen på 41 31 80 59.  

Nye Vakås vei 14
Hvalstad i Asker


Nye Vakås vei 8     

Hvalstad i Asker        

kontor (106 - 3404,5 m2) med lager/verksted (2287 m2)

ingen ledige lokaler for øyeblikket. 


Kjeldås
Sande i Vestfold

ca 44 mål for utvikling

tomten er uregulert, men det arbeides med regulering av denne til bolig og/eller næring

Ved ledig kapasitet tilbys vinterlagring i tørrt garasjeanlegg på Hvalstad. Ta kontakt ved interesse kmg@gjerdrum.org